• Điện- Tự Động Hóa

    SỰ KHÁC NHAU GIỮA ĐỘNG CƠ STEP VÀ ĐỘNG CƠ SERVO

    Trong kỹ thuật không có giải pháp nào hoàn hảo, mà chỉ được coi là giải pháp tốt nhất, đặc biệt đối với động cơ SERVO và động cơ STEP. Cả hai đều được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp. Khi được áp dụng đúng cách, hai động cơ này đều có thể mang lại hiệu quả làm việc đáng mong đợi cho cả hệ thống máy. Để đi tới quyết định lựa chọn loại động cơ nào phù hợp thì phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, nhưng quan trọng nhất là tốc độ, gia tốc và giá cả. Động cơ này bao gồm một rotor với…